BEGELEIDING & COACHING

 

Veerkracht draait om balans tussen accepteren wat je niet kunt veranderen en verandering aanbrengen waar je dat zelf zou willen

 

Werkvormen


Individuele begeleiding

Volledige aandacht voor jezelf, in een traject op maat. Jouw leerproces staat centraal, met als uitgangspunt dat wat jíj graag wil bereiken of veranderen. We brengen samen je persoonlijke situatie in kaart. Hoe je omgaat met (moeilijke) omstandigheden, persoonlijke grenzen, dingen die je belangrijk vindt en wat de rol is van je denken en gevoel daarin. Samen met brein- en stress educatie zorgt dit voor inzicht in het ontstaan en in stand houden van je klachten. De grootste kracht zit vervolgens in het gebruiken van technieken waarbij niet alleen je hoofd wordt aangesproken, maar juist het ervaren centraal staat. Afhankelijk van waar je uitdaging ligt, gaan we aan de slag met vaardigheden die jouw veerkracht versterken. Denk bijvoorbeeld aan effectiever communiceren, flexibeler omgaan met gedachten en gevoelens, het trainen van je aandacht, bewust worden van signalen van je lichaam en het investeren in dat wat je écht belangrijk vindt. We gebruiken daarvoor de gesprekken zelf en daarnaast krijg je via een digitale leeromgeving (e-health) inspiratie, extra uitleg en oefeningen mee die je leerproces versnellen én leuker maken.

Gedragspatronen doorbreken vraagt tijd en oefening. Individuele begeleiding biedt je daarom gemakkelijk toepasbare handvatten die je direct kunt gebruiken in je dagelijks leven.

Lees meer over tarieven en vergoedingen of neem vrijblijvend contact  op voor meer informatie. 

 

Coaching on the Job

Handelingsgerichte coaching in je eigen omgeving, precies daar waar je uitdaging ligt. Met coaching on the job kijk ik een keer mee in een persoonlijke situatie die verbonden is met jouw hulpvraag. Dit kan een werksituatie zijn (zoals in de klas van een leerkracht, in gesprek met een collega/klant) of een persoonlijke situatie (zoals binnen het gezin). Ik loop mee met de gang van zaken zoals die normaal gesproken plaatsvindt. Achteraf geef ik (individueel) op een respectvolle en opbouwende manier feedback op basis van de observatie. De opbrengst voor jou is inzicht in je gedrag en communicatie, met concrete handvatten waarmee je direct aan de slag kunt in de praktijk.

Coaching on the job kan op zichzelf worden ingezet, of als onderdeel van een begeleidingstraject.

 Lees meer over tarieven en vergoedingen of neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.