COACHING ON THE JOB

Soms heeft het meerwaarde om eens mee te kijken in een persoonlijke situatie die verbonden is met jouw hulpvraag. Dit kan een werksituatie zijn (bijvoorbeeld in de klas van een leerkracht, een vergadering of gesprek met collega/klant) of een persoonlijke situatie (bijvoorbeeld binnen het gezin). Ik loop mee met de gang van zaken zoals die normaal gesproken plaatsvindt en zal achteraf (individueel) op een respectvolle en opbouwende manier feedback geven, op basis van de observatie. Coaching on the job kan op zichzelf worden ingezet, of als onderdeel van een begeleidingstraject.

De opbrengst voor jou is inzicht in je gedrag en communicatie, met concrete handvatten om mee aan de slag te gaan in de praktijk.

 Lees meer over tarieven en vergoedingen of neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.